Ponuda

Izrađujemo elaborate u sklopu natječajne dokumentacije.

Vršimo obračun PDV-a za tvrtke, obrte, te fizičke osobe koje su u sustavu PDV-a.

Vršimo izradu i obračun 9 mjesečni TSI-POD obrazac za FINA-u.