Izrada elaborata

Izrada elaborata, prikupljanje, te popunjavanje aplikacija za natječaje kod banaka ili državnih odnosno ne-državnih institucija za kredite, poticaje ili bespovratna sredstva.

Kod natječaja za poticajne kredite ili bespovratna sredstva, kvalitetno izrađeni poslovni elaborati su neizostavni, odnosno najbitniji dio potrebne dokumentacije. Kod izrade elaborarata tvrtka Dobit za Vas detaljno analizira Vaše poslovanje, poslovne planove, komercijalno tržište, te konkurenciju, uz stalnu komunikaciju sa institucijom koja iste poticaje i dodijeljuje.

Kvalitetan poslovni elaborat se sastoji između ostalog i od:
  • podaci o natjecatelju/kandidatu, bilo da se radi o fizičkoj ili pravnoj osobi
  • tematski fokus elaborata - područje poslovanja
  • ciljevi - misija i vizija projekta 
  • primjena, odnosno potencijal za komercijalizaciju
  • analiza tržišta
  • benchmarking
  • 5-godišnji poslovni plan